Vijesti

Posjeta generalnog inspektora MO BiH generala Mirsada Ahmića, 5.pbr.


Generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić 20. decembra 2022.godine posjetio je lokaciju kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice. Domaćin ove posjete, bio je komandant 5.pbr brigadir Emir Kliko.

Nakon informativnog brifinga priređen generalu Ahmiću od strane komande 5.pbr, na kome je prisustvovao klјučni personal komande 5.pbr te komandanti i komandiri jedinica iz sastava OK i KP OS BiH smještenih na ovoj lokaciji, uslijedilo je predavanje generala Ahmića, kojim je upoznao prisutne o funkcijama i radu inspektora u MO  i OS BiH, te mjerama koje provode u duhu unapređenja statusa pripadnika OS BiH.

U okviru ove posjete, general Ahmić je uz prisustvo brigadira Klike izvršio obilazak lokacije te dio jedinica koje su stacionirane na ovoj lokaciji s cilјem uvida u uslove života i rada pripadnika OS BiH.

4 FOTO GALERIJA