Vijesti

Posjeta vojnog atašea SAD 5.pbr

Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, dana 16.02.2023. godine, boravila je delegacija Ureda odbrambenog atašea pri Ambasadi SAD u BiH sastava: brigadir Eric Adams, odbrambeni ataše SAD i major Tim Speace, zamjenik odbrambenog atašea.

Navedenu delegaciju je primio komandant 5.pbr brigadir Emir Kliko nakon čega je realizovan brifing kroz čiju realizaciju su prisutni upoznati sa osnovnim elementima stanja na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice. U nastavku navedene posjete a shodno planu izvršen je obilazak odjeljenja muzeja 2.pješadijskog (rendžerskog) puka te voda VP i voda veze.

Navedena posjeta je vrlo značajna i pokazuje jednu uspješnu i pozitivnu saradnju koja se ogleda kroz niz zajedničkih projekata između OS BiH i OS SAD.

6 FOTO GALERIJA