Vijesti

Obuka štaba BGLP u PDVO sa timom pripadnika Oružanih snaga V.Britanije


U vremenskom periodu od 06.-10.03.2023.godine, na lokaciji kasarne „7.muslimanske brigade“ Zenica, realizuje se obuka štaba BGLP u PDVO. Na pomenutoj obuci, pored pripadnika OS BiH, učešće su uzeli i pripadnici OS Velike Britanije.

Cilj navedene obuke je da se održi i unaprijedi stepen borbene spremnosti štaba u planiranju operacija u kompleksnom okruženju. Obostrana razmijena znanja, vještina i iskustava su pozitivno uticali na uspješnu realizaciju navedene obuke. Zamijenik komandanta 1.pb ujedno zamijenik komandanta BGLP-a, major Samir Husanović, izrazio je zahvalnost na doniranoj opremi od strane vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske koja je od velikog značaja za BGLP. Također, izrazio je nadu da će se ovakav i sličan vid obuke nastaviti u narednom periodu što bi ojačao našu saradnju, a sve u cilju unaprijeđenja obučenosti i borbene spremnosti pripadnika OS BiH.

6 FOTO GALERIJA