Vijesti

Posjeta komandanta EUFOR-a na lokaciji kasarne i aerodroma "Dubrave" Živinice


Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, dana 12.04.2023. godine boravio je komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini generalmajor Helmut Habermayer sa svojim saradnicima.

Nakon riječi dobrodošlice upućenih od strane komandanta 5.pbr brigadira Emira Klike uslijedilo je i predstavljanje članova komande brigade, a potom i prijem tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjoj saradnji i trenutnim aktivnostima između jedinica 5.pbr i EUFOR-a, te izazovima koji utiču na trenutne aktivnosti i realizaciju misije brigade u cjelini.

U nastavku svoje posjete generalmajoru Habermayeru i njegovim saradnicima prezentovan je informativni brifing kroz koji je upoznat sa osnovnim elementima razmještaja, te života i rada komande i jedinica 5.pbr.

Na kraju svoje posjete predstavnicima EUFOR-a je prikazana pokazna vježba izviđačke čete 5.pbr na temu „Pretres objekata“ kroz koju je bilo moguće vidjeti taktičku uvježbanost, jedinstven manevar, te adekvatnu spremnost pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Generalmajor Habermayer se srdačno zahvalio na gostoprimstvu i domaćinskom odnosu pripadnicima komande brigade, a pripadnicima izviđačke čete na uloženom trudu i zalaganju.

4 FOTO GALERIJA