Vijesti

Realizacija zajedničke vojne obuke sa EUFOR-om


Zajednička vojna obuka sa EUFOR-om u 2023. godini realizovana je u trajanju od četiri sedmice u periodu od 20.03. do 18.05.2023. godine u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ Bijeljina.

Prva sedmica u periodu od 20.03. do 24.03.2023. godine u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ Bijeljina (individualna obuka).

Druga sedmica u periodu od 03.04. do 07.04.2023. godine u organizaciji 6. pbr u kasarni „Kozara“ Banja Luka (radionica).

Treća sedmica u periodu od 24.04. do 28.04.2023. godine u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ Bijeljina (obuka je relizovana sa jednim pješadijskim vodom iz sastava 1/3. pbr po temama iz područja obezbjeđenja FOB-a, pretresa i čišćenja terena, pješadijske borbe u naseljenom mjestu i procedura prilikom nailaska na NUS. Ciljevi obuke su se ogledali u poboljšanju K2 na četnom, vodnom i odjeljenskom nivou, sprovođenju tehnika, taktika i procedura K2, sprovođenju zadataka iz područja OPM na nivou voda, kao i interoperabilnosti u multinacionalnom okruženju).

Četvrta sedmica u periodu od 15.05. do 18.05.2023. godine u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ Bijeljina  (obuka je realizovana sa jednim pješadijskim vodom iz sastava 1/ 3. pb i jednim pješadijskim vodom iz sastava austrijskog kontigenta EUFOR-a, po temama i sa ciljevima navedenim za treću sedmice obuke. Obuka je završena izvođenjem završne vježbe dana 18.05.2023. godine po sledećem scenariju: obezbjeđenja FOB-a, pretres i čišćenje terena i objekata, pješadijska borba u naseljenom mjestu, procedure prilikom nailaska na NUS.

Završnoj vježbi ispred EUFOR-a, prisustvovali su OF-5 Hajos Dezso (Mađarska), šef LNO (oficira za vezu) i OF-4 Alfred Steingress (Austrija), komandant multinacionalnog bataljona EUFOR-a, ispred OS BiH prisustvovao je OF-4 Jasenko Jovanović, načelnik štaba 5. pbr. Nakon uspješnog završetka vježbe, navedena lica obratili su se učesnicima vježbe, istima su izrazili zahvalnost, istakli visok stepen zalaganja i profesionalizam prilikom realizacije ove aktivnosti.

10 FOTO GALERIJA