Vijesti

Posjeta Tima za CVS ambasade SAD-a

Na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice, 24. maja 2023. godine boravio je Tim za CVS Ambasade SAD-a. Navedenu delegaciju primio je pukovnik Šefik Čorbadžić PNŠ za CVS 5.pbr koji je nakon riječi dobrodošlice uz prisustvo užeg djela starješina komande i prištabskih jedinica 5.pbr, prezentovao informativni brifing kojim je upoznao prisutne o radu i djelovanju CVS u komandi i jedinicama 5.pbr. Cilj navedene posjete bio je uspostava partnerske saradnje te realizacija projekata i programa “CIMIC” u BiH te preduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti OS BiH. U nastavku svoje posjete Tim za CVS obišao je dio kruga kasarne i trim stazu na lokaciji.

7 FOTO GALERIJA