Vijesti

Angažovanje resursa OS BiH na pružanju podrške za ,,Marš mira 2023“ Srebrenica

Komanda i jedinice 1.pješadijskog bataljona su angažovane na pružanju podrške za ,,Marš mira 2023“, povodom obilježavanja 11.jula 1995.godine, 28.godišnjice genocida nad Bošnjacima ,,SZ UN-a Srebrenica“ u periodu od 07.07. do 11.07.2023.godine. Za realizaciju predmetne aktivnosti angažovano je 80 v/l iz sastava 1.pješadijskog bataljona/5.pješadijske brigade i 60 v/l iz sastava drugih jedinica OS BiH s pratećim MTS-a. Prvog dana na pružanju podrške za ,,Marš mira 2023“, uspostavljena je logorska prostorija u Nezuku općina Sapna za prihvat i smještaj 500 učesnika. Drugog, trećeg i četvrtog dana na RT-a (Liplje, Mravinjci i Potočari), izvršene su sve neophodne pripreme za prihvat glavnine učesnika s ciljem uspostavljanja logorske prostorije, podizanje šatora za prenoćište za oko 2500 učesnika. Petog dana pripadnici 1. pješadijskog bataljona će učestvovati u podršci i asistenciji visokim delegacijama prilikom polaganja cvijeća i odavanje počasti na dan dženaze, 11.07.2023.godine u ,,Memorijalnom centru“ Potočari.

4 FOTO GALERIJA