Vijesti

Obuka izviđačkih jedinica na brzim i mirnim vodama


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) Komandi i jedinica OS BiH za 2023. godinu i smjernicama za obuku, pripadnici OS BiH iz sastava 6.pbr, 5.pbr, inž. bat/brTP i 6.blp, u periodu od 07. do 11.08.2023. godine, su na rijeci Uni u Bihaću realizovali praktičnu obuku na brzim i mirnim vodama.

Obzirom da je između ostalih jedan od zadataka OS BiH pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesrće, te činjenice da se na području Bosne i Hercegovine učestalo dešavaju poplave koje ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra, cilj obuke koju su realizovali pripadnici OS BiH iz sastava Izviđačkih jedinica 6.pbr OS BiH, 5.pbr OS BiH te pripadnici iz sastava inžinjerijskog bataljona/brTP OS BiH podržani Sanitetskim timom iz sastava 6.blp/KL OS BiH je da unaprijedi osposobljenost i obučenost u izvršavanju specifičnih zadataka na vodi. Tokom obuke težište je bilo na podizanju nivoa osposobljenosti te obuci novoprimljenih lica u PVS u OS BiH, koja su raspoređena u sastav izviđačkih jedinica OS BiH.

Tokom realizacije praktičnog dijela obuke, jedinice su obišli komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović i komandant 5.pbr brigadir Emir Kliko sa saradnicima, gdje su svim učesnicima čestitali na uspješno izvedenoj obuci. Tokom obraćanja komandanti su naglasili značaj izgradnje kolektiva, dobre obučenosti i opremljenisti jedinica, jer samo takve jedinice mogu uspješno odgovoriti svim zadacima koji se pred njih postave.

Realizacijom praktičnog dijela obuke na vodi, pripadnici OS BiH su još jednom potvrdili spremnost i osposobljenost, da u skladu sa misijom OS BiH i u skladu sa propisanim procedurama pravovremeno pruže pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće sa cilje spašavanja ugroženog stanovništva i materijalnih dobara.

12 FOTO GALERIJA