Vijesti

Dan za posjetioce i posmatrače na vježbi vanjskog ocjenjivanja „DINAMIČAN ODGOVOR 23-6/5“ u kasarni „Mika Bosnić“ i Glavnom poligonu OS BiH za obuku Manjača


U završnoj fazi vježbe vanjskog ocjenjivanja “DINAMIČAN ODGOVOR 23-6/5”, dana 28. septembra 2023. godine na Glavnom poligonu za obuku OS BiH na Manjači realizovan Dan za posjetioce i posmatrače vježe (DVDay), na kojem izvršen prikaz dijela operativnih sposobnosti jedinica u vježbi.

Danu za posjetioce i posmatrače vježbe (DVDay) prisustvovali su: komandantica NATO štaba u Sarajevu brigadna generalica Pamela McGaha sa saradnicima, komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Helmut Habermayer sa saradnicima, sa nivoa MO BiH pomoćnik ministra za upravljanje personalom gosp. Sead Muratović, iz ZŠ OS BiH generalmajor Gojko Knežević, komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić, predstavnici OK i KP OS BiH, komandanti komandi i jedinica iz lanca OK i KP OS BiH, te predstavnici medija.

U okviru dana za posjetioce i posmatrače vježbe, organizovanom od strane komande 6.pbr, prikazan je dio operativnih sposobnosti jedinica učesnika vježbe. U prikazu dijela operativnih sposobnosti učestvovali su predstavnici komande 6.pbr, pripadnici 3.pb/6.pbr, brigade ZS i PZO, brigade TP OS BiH, podržani elementima logističke podrške iz sastava jedinica u lancu KP OS BiH.

Ovom prilikom posjetioci su mogli da, u terenskim uslovima i uz vođenje moderatora, posmatraju izvršenje dijela zadataka, koje su jedinice realizovale prema utvrđenom scenariju. Između ostalog realizovani su zadaci kao što je pokret do kontakta, zasjeda i reakcija na zasjedu, medicinska evakuacija zračnim transportom (MEDEVAC), infiltracija snaga zračnim putem, uništenje neeksplodiranog ubojnog sredstva od strane EOD Tima.

Čestitajući na uspješno realizovanoj aktivnosti, posjetioci i posmatrači su izrazili zadovoljstvo prikazanim dijelom operativnih sposobnosti komandi i jedinica OS BiH na vježbi. Nakon toga su izjave za medije dali: NŠ 6.pbr brigadir Anto Klajić, komandant 5.pbr brigadir Emir Kliko, te komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Helmut Habermayer.

Kompletan proces vježbe pratio je Direktorijat za vježbu sa svojim ocjenjivačkim aparatom. Prema preliminarnim ocjenama, realizacija vježbe ocjenjena uspješnom. Nakon realizacije DVDay uslijedila je inicijalna analiza i završetak vježbe vanjskog ocjenjivanja „DINAMIČAN ODGOVOR 23-6/5“.

12 FOTO GALERIJA