Vijesti

Profesionalna vojna lica oružanih snaga BiH sa lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice dobrovoljno darovali krv


Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, dana 30. oktobra 2023. godine realizovana je akcija dobrovoljnog darovanja krvi. Po treći put ove godine, akcija je realizovana u svrhu osiguranja rezervi u stabilnim proizvodima i komponentama krvi.

Ovu akciju realizovali su: Komanda 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5.bataljonom logističke podrške/Komanda logistike i Odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi, Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli.Krv je dobrovoljno darovalo 20 zaposlenika  iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/ZL, brigade Taktičke podrške, br ZŠ i PZO). Voditelj tima Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli, dr. Fahreta Saletović, je po završetku akcije dobrovoljnog darovanja krvi izrazila zadovoljstvo odazivom profesionalnih vojnih lica  OS BiH, na ovoj sada već tradicionalnoj akciji. Takođe, istakala je da profesionalna vojna lica OS BiH i pored organizovanih akcija, koje se realizuju tri puta godišnje, redovno odazivaju na poziv Odjeljenja za transfuziologiju u slučajevima kada treba hitno osigurati određen broj doza krvi.

3 FOTO GALERIJA