Vijesti

Dan otvorenih vrata povodom Dana OS BiH


U kasarni „7.muslimanska brigada“ Zenica, 21.11.2023. pripadnici 1.pješadijskog bataljona 5.pbr OS BiH su organizovali ,,Dan otvorenih vrata“ povodom 1. decembra - Dana OS BiH.

Djeca i učenici OŠ sa područja grada Zenica, OŠ ,,Hamdija Kreševljaković “ Kakanj i Udruženje mladih Gračanica, njih oko 450, nisu krili svoju radost i ushićenost posjete kasarni ,,7.muslimanske brigade“ u Zenici, a sadržaj je obuhvatao aktivnosti o životu i radu pripadnika OS BiH, kao i prezentaciju dijela borbene obuke i materijalno-tehničkih sredstava ove vojne jedinice. Ova aktivnost je realizovana obilazeći radne tačke kao što je TTZ prikaz dijela naoružanja i opreme, gađanje balona sa vazdušnom i air-soft puškom te realizacija metodsko-pokazne vježbe (borba u urbanom području).

Komandant 1/5.pbr OS BiH pukovnik Samir Šljivo, povodom Dana OS BiH se zahvalio gostima, a za neke je upriličio prigodne zahvalnice, između ostalih ,,JUPPI TOURS“ Gračanica, ističući tendenciju jačanja saradnje, međusobnog povjerenja i doprinos razvijanja civilno-vojnih odnosa, te je za iste upriličio prijem i druženje u kasarni „7.muslimanska brigada“ Zenica.

4 FOTO GALERIJA