Vijesti

“Dan otvorenih vrata” u 2. pješadijskom bataljonu/5.pbr OS BiH


Dana 22. novembra 2023. godine, povodom obilježavanja Dana Oružanih snaga BiH, 1. decembra, u kasarni „Mato Lučić Maturica“ u Kiseljaku održana je manifestacija „Dan otvorenih vrata”. Ova manifestacija u organizaciji 2. pješadijskog bataljona 5.pbr OS BiH je proteklih godina već prerasla u tradicionalni događaj, kojem se podjednako raduju i naši dragi gosti i zaposlenici jedinice

Tokom manifestacije kasarnu „Mato Lučić Maturica“ Kiseljak posjetilo je oko 250 učenika srednjih i osnovnih škola sa područja općina Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Novi Travnik te osoblje i učenici edukacijsko-rehabilitacijskog centra „Duga“ iz Kiseljaka.

Zaposlenici 2. pješačkog bataljona su u kratkom vremenu najmlađim posjetiocima uspjeli dočarati dio svakodnevnog vojničkog života, upoznali ih sa uslovima rada u kasarni te im prezentovali dio zadaća koje se sa sobom nosi vojnički poziv. U sklopu taktičko-tehničkog zbora u prostorijama kasarne predstavljen je dio naoružanja i opreme kojom raspolaže 2. pješački bataljon. Takođe, za sve posjetioce je bilo veoma zanimljivo pogledati demonstraciju seta vježbi iz borilačkih vještina koju su u sportskoj dvorani prezentovali zaposlenici OS BiH.

Pukovnik Borislav Milicevic, komandant 2. pješadijkog bataljona, po završetku manifestacije predstavnicima škola uručio je prigodne zahvalnice za učestvovanje.

 

Organizujući ovu manifestaciju, ponovno smo uvjerenja da smo potpuno uspjeli u svojoj namjeri, ispunjavajući misiju Oružanih snaga BiH, jer sudeći po zadovoljstvu i osmijesima na dječjim licima, još jednom smo pokazali da Oružane snage BiH grade međusobno povjerenje, otvorenost i transparentnost za sve oblike saradnje sa lokalnom zajednicom i te daje  doprinos razvijanju civilno-vojnih odnosa.

 

9 FOTO GALERIJA