Vojni portal

Akcija dobrovoljnog davanja krvi


U svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krvi,  02. februara 2016. godine na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, Кomanda 5. pbr OS BiH u koordinaciji sa 5.bLP/KL i Odjeljenja za prikupljanje i konzervaciju krvi Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli, realizovala je akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Krv je dobrovoljno dalo 60 pripadnika iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5. pbr OS BiH, 5. bLP/KL i Brigade taktičke podrške). Za one koji su prvi put dali krv od strane Zavoda određena je krvna grupa i Rh faktor, dok će za sve davaoce biti urađeni nalazi na transmisione bolesti (HbsAg – hepatitis B, HCV – hepatitis C, TPH – sifilis i HIV).


Voditelj tima dr. Aida Žabić, po završetku akcije dobrovoljnog davanja krvi, izrazila je zadovoljstvo odzivom pripadnika OS BiH ovoj sada već tradicionalnoj akciji. Takođe, dr. Aida Žabić istakla je da su se pripadnici OS BiH u dosadašnjem periodu, i pored organizovanih akcija, redovno odazivali na poziv Odjeljenja za transfuziologiju u slučajevima kada je trebalo hitno osigurati određen broj doza krvi.