Vojni portal

Takmičenje u malom nogometu na nivou 5. pbr

Uručenjem diploma najboljim pojedincima i ekipama od strane pukovnika Ćerima Rastodera, 30.03.2016. godine na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ završeno je takmičenje u malom nogometu na nivou 5. pješadijske brigade OS BiH.

Nosilac organizacije dvodnevnog takmičenja je Komanda 2. pješadijskog bataljona, čija je ekipa već duži niz godina neprikosnoveni pobjednik takmičenja u malom nogometu.

Kao što je navedeno, pobjednik i ovogodišnjeg takmičenja je ekipa 2. pješadijskog bataljona, drugo mjesto pripalo je ekipi 1. pješadijskog bataljona dok je ekipa 3. pješadijskog bataljona zauzela treće mjesto.

Pored razvijanja takmičarskog duha i druženja, primarni cilj ovog takmičenja je odabir nogometaša koji će predstavljati 5. pbr na takmičenju u malom nogometu na nivou OS BiH.