U Fokusu

Zajednička obuka pripadnika 1. pješadijskog bataljona i EUFOR-a

Od 07. do 10.12.2015. godine u kasarni “Žarko Zgonjanin“ u Prijedoru i na lokaciji LPO Manjača, pripadnici 1. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade izveli su zajedničku obuku sa pripadnicima EUFOR-a.

Važnost izvođenja zajedničke obuke se ogleda u tome što su pripadnici 1. pb dobili priliku pokazati obučenost i spremnost da sa vojnicima iz drugih zemalja ravnopravno učestvuju u obuci i drugim zadacima koji se postavljaju pred pripadnike Oružanih snaga BiH.

Tokom izvođenja obuke realizovane su teme koje se odnose na izvođenje zadataka u OPM (operacijama podrške miru) u multinacionalnim jedinicama, sa posebnim akcentom na obezbjeđenje konvoja snaga, kontroli mase, pružanju prve pomoći i reakciji na neprijateljsku snajpersku vatru.

 

Tokom posjete, komandant 6. pbr brigadni general Radovan Ilić, komandant snaga EUFOR-a generalmajor Johan Luif i komandant 1. pb major Savo Vidaković su upoznati sa izvođenjem zajedničke obuke.

Komandant 6. pbr, brigadni general Radovan Ilić je prilikom obilaska odao priznanje svim učesnicima vježbe i izrazio zadovoljstvo ovakvim vidom saradnje sa pripadnicima EUFOR-a te iskoristio priliku da sa njihovim predstavnicima razgovara o planovima obuke za naredni period.

Komandant snaga EUFOR-a, generalmajor Johan Luif je naročito istakao zalaganje i visok moral pripadnika 1. pb kroz realizaciju obuke.

Pripadnici 1. pb su tokom izvođenja zajedničke obuke pokazali vrlo dobru osposobljenost i veliku motivisanost za izvršenje svih dodijeljenih zadataka i zajedničko djelovanje u multinacionalnim jedinicama, pri eventualnom učešću u misijama OPM. Pokazali su odlično poznavanje i primjenu propisanih procedura tokom različitih događaja koji su se dešavali prema scenariju izvođenja obuke.