U Fokusu

Realizacija bojevih gađanja jedinicama borbene podrške OS BiH


Jedinice vatrene podrške OS BiH su u periodu od 14. do 23. oktobra 2019.godine, na vojnom poligonu za obuku „Manjača“ realizovale bojeva gađanja sa minobacačima 60 i 120 mm, protivavionskim topovima BOFORS 40 mm i haubicama 122 mm.

U realizaciji bojevih gađanja učestvovali su pripadnici artiljerijskih bataljona iz sastava 4., 5., i 6.pbr, brigade ZS i PZO, te EOD tima iz brigade Taktičke podrške. Navedenim bojevim gađanjima prethodile su aktivnosti grupisanja oruđa sa posadama iz svih artiljerijskih jedinica OS BiH, te pripreme kroz realizaciju situacijsko terenskih vježbi (STX). Nosici bojevih gađanja bili su: sa minobacačima 60 i 120 mm 1/6.pbr, artiljerijski bataljon/6.pbr za bojevo gađanje sa H 122 mm, te bataljon protivzračne odbrane/br ZS i PZO sa protivavionskim topovima BOFORS 40 mm.

Cilj gađanja bio je da se provjere sposobnosti jedinica da djeluju sinhronizovano, te da se unaprijedi interoperabilnost artiljerijskih jedinica u sastavu OS BiH.

Bojevom gađanju sa haubicama 122 mm, prisustvovali su načelnik ZŠ OS BiH, generalpukovnik Senad Mašović, komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić, zamjenik komandanta OK OS BiH brigadni general Kenan Dautović, komandant KP OS BiH generalmajor Marko Stojčić, predstavnici svih brigada u operativnom lancu te predstavnici NATO štaba u Sarajevu, kao i predstavnici tima za vezu pri 6.pbr iz sastava EUFOR-a u BiH.

General Mašović čestitao je na uspješno realizovanim bojevim gađanjima ocjenivši ih veoma uspješnim. Tokom obraćanja general Mašović izrazio je uvjerenje da su jedinice vatrene podrške OS BiH osposobljene za izvršenje zadataka, naglasivši da će Oružane snage u narednom periodu nastaviti sa realizacijom zadataka koji će za cilj imati podizanje nivoa interoperabilnosti artiljerijskih jedinica OS BiH.

Komandant 6. pješadijske brigade, brigadir Radovan Jović, je svim učesnicima čestitao na uspješno realizovanoj aktivnosti, obzirom da su jedinice 6.pbr bile primarni nosioci tokom realizacije bojevih gađanja.   

Jedinicama koje su izvodile bojeva gađanja, podršku je pružao EOD tim iz sastava brigade Taktičke podrške OS BiH, te tim sa jednim helikopterom za zračni MEDEVAC iz sastava brigade ZS i PZO.

23 FOTO GALERIJA