U Fokusu

Uspješno realizovana situacijska vježba “Artilјerijska baterija u podršci jedinica u borbi“

U skladu sa planom obuke za 2020. godinu, pripadnici Oružanih snaga BiH iz sastava artiljerijskog bataljona 6. pješadijske brigade su 19. augusta 2020. godine na lokaciji kasarneVojvoda Radomir Putnik“ u Doboju, realizovali situacijsku vjbu Artierijska baterija u podršci jedinica u borbi. Ovim je deklarisana artierijska baterija H-122 mm zavila još jedan ciklus obuke kao pripremu za zadatak da od 21.09.2020 godine do 25.09.2020 godine učestvuje na vjbiNEL-1“ u sastavu INF-L-BNG na poligonu Manjača.

Cilј ove obuke je da pripadnici pomenute jedinice dodatno unaprijede obučenost i osposoblјenost u zadacima i što kvalitetnije budu pripremlјeni za učestvovanje na navedenoj vježbi.

Vjba je uspješno zavena, a pored ocjenjivača iz artiljerijskog batalјona, rad jedinice u izvavanju zadataka u pružanju vatrene podrške jedinicama u borbi je ocijenio i ocjenjivač iz komande 6. pješadijske brigade.

Realizaciju vjbe posmatrali su komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović, kao i predstavnici NATO Štaba Sarajevo.

3 FOTO GALERIJA