Vijesti

Obuka i vježba „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara“


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) komandi i jedinica OS BiH za 2022.godinu i smjernica komandanta 6.pbr za obuku, u kasarni OS BiH „Sinovi Posavine“ u Orašju, pripadnici 3.pb/6.pbr i pripadnici iz sastava 5.bataljona logističke podrške/KL OS BiH su u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom (DVD) sa područja općine Orašje, su u periodu od 20. do 24. juna 2022. godine realizovali obuku i vježbu „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara.“

Cilj obuke bio je da se obnove stečena znanja te da se kroz realizaciju vježbe prezentuju obučenost, osposobljenost i spremnost jedinice za brzo reagovanje i dežurnih službi u reagovanju na pojavu požara. Tokom obuke prigrano je nekoliko scenarija, a samom vježbom izvršena je demonstracija reakcije na mali i srednji požar. Tokom realizacije pomenute vježbe, pored spremnosti personala i angažovanja namjenskih sredstava protiv požara, poseban akcenat je dat na koordinaciju komande i jedinica sa namjenskim jedinicama u reagovanju na požar.

Izvršni oficir komandanta 3.pb/6.pbr, major Iljo Oršolić, je u ime komandanta i u svoje ime čestitao svim učesnicima obuke i same vježbe, posebno se zahvalio na doprinosu pripadnika DVD sa područja općine Orašje na doprinosu u realizaciji obuke. U svom obraćanju istakao je da je prevencija najbolji oblik borbe protiv požara te naglasio da u narednom periodu treba nastojati da se na polju obuke unaprijede saradnja i koordinacija između dežurnih službi u jedinici sa komplementarnim službama na još veći nivo.

5 FOTO GALERIJA