Vijesti

Realizacija M2M događaja „Zračni napad“


Na Glavnom poligonu za obuku lokacije kasarne „Mika Bosnić“ na Manjači, u periodu od 07. do 21. jula 2022. godine realizovan je M2M događaj „Zračni napad“ u kojem su učestvovale jedinice OS BiH i OS SAD-a. Glavni nosioc navedene obuke je bila izviđačka četa iz sastava 6.pbr.

Na navedenom događaju učešće su uzele izviđačke jedinice iz sastava 4.pbr, 5.pbr i 6.pbr OS BiH sa po jednim izviđačkim vodom i jedinica OS SAD-a, dok su zračnu podršku pružala dva helikoptera iz sastava br ZS i PZO sa lokacije „Mahovljani“, kao i dva helikoptera UH 60 OS SAD-a.

Tokom realizacije, jedinice angažovane na obuci je obišao zamjenik ministra odbrane BiH gospodin Mijo Krešić, dana 14.07.2022. godine, te komandantica NATO-a štaba Sarajevo bigadna generalica Pamela McGaha i komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović, dana 16.07.2022.godine.

Cilj ovog vida obuke jeste razmjena iskustava i unapređenje individualne i kolektivne obučenosti i osposobljenosti u reagovanju na datu situaciju, te podizanje nivoa interoperabilnosti snaga iz sastava izviđačkih jedinica OS BiH. Završna obuka, koju su 18.07.2022. godine  izveli pripadnici OS BiH i pripadnici OS SAD-a je pokazala izuzetno visok nivo profesionalizma, osposobljenosti i obučenosti pripadnika OS BiH, kao i važnost i svrhu planiranja i realizacije obuke izviđačkih jedinica OS BiH.

Završnoj obuci su prisustvovali predstavnici ZŠ OS BiH, OK OS BiH, kancelarije ODC-a, te tim starješina iz sastava komande 6.pbr. OS BiH.

V.D. PNŠ za operacije i obuku u 6.pbr pukovnik Mirnes Čosić je u ime komandanta 6.pbr brigadira Radovana Jovića i u svoje ime čistitao svim učesnicima na uspješno organizovanoj i realizovanoj zajedničkoj obuci i na profesionalnom odnosu svih učesnika obuke.

11 FOTO GALERIJA