Vijesti

Osnovna ronilačka obuka lica iz sastava 6.pbr OS BiH


U periodu od 29.08. do 09.09.2022. godine, pripadnici OS BiH iz sastava 1.pb/6.pbr u saradnji sa Republičkom upravom Civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS), realizovali su osnovnu ronilačku obuku i spašavanje ispod vode.

Cilj organizovanja i realizacije pomenute obuke je podizanje nivoa osposobljenosti i obučenosti pripadnika iz sastava 1.pb/6.pbr u ronilačkim i vještinama spašavanja ispod vode, čime je unaprijeđena sveukupna obučenost pripadnika OS BiH na polju pružanja pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, što je i jedan od ključnih zadataka definisanih u misiji Oružanih snaga BiH.

 

Obuka koju su realizovali instruktori iz sastava Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske, sa kojom 6.pbr OS BiH ima izuzetnu saradnju, organizovana je kroz teoretski dio u kojem su obrađene teme: osnovna ronilačka oprema, osnovni fizički zakoni, apsorpcija gasa u ljudskom tijelu i sigurnosna oprema. Praktični dio osnovne ronilačke obuke realizovan je na lokacijama: rijeke Vrbas i bazena „Incel“ u Banjaluci, na jezeru „Busnovi“ Tomašica u Prijedoru i na jezeru „Balkana“ u Mrkonjić Gradu.

 

Instruktori iz sastava Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske, izrazili su zadovoljstvo učešćem pripadnika OS BiH na pomenutoj obuci i razmjeni iskustava kada je u pitanju ronilačka obuka. Pet pripadnika OS BiH iz sastava 1.pb/6.pbr je uspješno završilo osnovnu ronilačku obuku čime je nivo obučenosti unaprijeđen, te se ovom prilikom zahvaljujemo instruktorima iz sastava Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske na profesionalnom odnosu i saradnji.

10 FOTO GALERIJA