Vijesti

Pripreme i smotra deklarisane jedinice u sastavu Bataljonske grupe lake pješadije OS BiH


Komandant Operativne komande OS BiH, generalmajor Radovan Ilić, u kasarni “Kozara” u Banjaluci, 14. septembra 2022. godine, izvršio je smotru 1.pješadijske čete iz sastava 1.pb/6.pbr o spremnosti za učešće na vježbi OS BiH “Kombinovani napor 22”.

Generalmajoru Radovanu Iliću, raport je predao poručnik Ognjen Došen, komandir 1.pješadijske čete iz sastava 1.pb/6.pbr, deklarisane jedinice u sastavu Bataljonske grupe lake pješadije (BGLP) OS BiH. Smotri jedinice pored generala Ilića prisustvovao je komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović i vršilac dužnosti komandanta 1.pb/6.pbr, pukovnik Dragan Malić.

U svom obraćanju prisutnim pripadnicima jedinice, general Ilić između ostalog je naglasio značaj ove vježbe OS BiH sa aspekta interoperabilnosti i ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Izrazivši uvjerenje da će ova jedinica kao i do sada, profesionalno i uspješno izvršiti sve zadatke, svim pripadnicima je poželio uspijeh u izvršenju predstojeće vježbe.

Tokom učešća ove jedinice u predstojećoj vježbi BGLP OS BiH, biti će izvršeno ocjenjivanje (NEL-2) po NATO Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F), sa ciljem provjere dostignutog nivoa obučenosti te spremnosti i osposobljenosti djelovanja u multinacionalnom okruženju.

U okviru završnih priprema te spajanja sa ostalim jedinicama OS BiH u sastavu BGLP OS BiH, 16. septembra 2022. godine, jedinica je iz kasarne “Kozara” izvršila pokret snaga prema Glavnom poligonu za obuku (GPO) OS BiH “Manjača”, gdje će u periodu od 19. do 23. septembra 2022. godine učestvovati u vježbi OS BiH „Kombinovani napor 22“.

14 FOTO GALERIJA