Vijesti

Obilježavanje mjeseca Mevluda - rođenja Božijeg poslanika Muhammeda a.s.


U skladu sa Godišnjim planom rada Glavnog imama u OS BiH i planom aktivnosti obilježavanja Mevluda - rođenja Božijeg poslanika Muhammeda a.s., 04. oktobra 2022. godine, održano je prigodno predavanje za pripadnice OS BiH koje rade na lokaciji kasarne OS BiH „Adil Bešić“ u Bihaću.

Prema planu aktivnosti Glavnog imama OS BiH, kojim se obilježava 12. rebiul-ewwel - rođenje Božijeg poslanika Muhammeda a.s., u periodu od 27.09.2022. do 26.10.2022. godine (01. do 30. rebiu-l-evvel 1444. h.g.), u mesdžidima na lokacijama OS BiH biće realizovani sadržaji, kojima će se na dostojan način obilježiti pomenuti događaj.

Tako je u kasarni OS BiH “Adil Bešić” u Bihaću, u koordinaciji Vojnog i Muftijstva bihaćkog održano prigodno predavanje za pripadnice OS BiH koje rade na pomenutoj lokaciji. Nakon uvodnog obraćanja bataljonskog imama Envera Merdića, mr. Šuhra Terzić koordinatorica iz Odjela za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog, održala je prigodno predavanje, gdje je naglasila značaj obilježavanja ovog i drugih značajnih događaja iz istorije islama. Prisutnima se obratila i poručnik Nedžmina Dervišević, koordinatorica Odjela za brak i porodicu ispred Vojnog muftijstva, nakon čega je nastavljeno druženje.

Pored navedenog, značajno je pomenuti da u skladu sa planom obilježavanja mevluda, bataljonski imam Enver Merdić, svakodnevno nakon podne namaza, u mesdžidu kasarne OS BiH “Adil Bešić”, za sve prisutne realizuje prigodna predavanja i citirenje hadisa, koji se odnose na mjesec rebiul-ewwel i događaje u istom.

4 FOTO GALERIJA