Vijesti

Realizacija Osnovnog kursa za razvoj vođa u OS BiH


U skladu sa Konceptom profesionalnog razvoja podoficira u OS BiH te uspostave procedura za provođenje karijernih kurseva u OS BiH, u kasarni “Kozara” u Banja Luci, 28. oktobra 2022.godine, realizovana promocija XI klase polaznika Osnovnog kursa za razvoj vođa u OS BiH.

Osnovni kurs za razvoj vođa, kojeg po jedanaesti put organizuje 6.pbr i kojeg je uspješno završilo 30 polaznika, realizovan je u periodu od 03. do 28. oktobra 2022.godine. Primarni cilj kursa je da se polaznici osposobe u vještinama obavljanja dužnosti vođe, i time pored ostalih uslova propisanih konkursnim procedurama, ispune uslov da apliciraju za prvi podoficirski čin u OS BiH. Programom obuke obuhvaćene su oblasti instruktivne nastave, obuke usmjerene na obavljanje dužnosti vođe, te realizacija praktičnih vježbi.

Pukovnik Dejan Šinko je u ime komandanta 6.pješadijske brigade, brigadira Radovana Jovića i u svoje ime čestitao svim polaznicima na uspješno završenom kursu. U svom obraćanju naglasio je značaj organizacije i realizacije ovakvih kuseva, te izrazio očekivanja da će polaznicima kursa stečene sposobnosti, znanja i vještine biti od koristi u njihovom daljnjem profesionalnom razvoju.

Timu obučenih instruktora iz sastava 6.pbr i instruktorima iz ostalih jedinica OS BiH, čestitao je na profesionalnom odnosu i uspješno realizovanom kursu, koji su i pored svih izazova uspješno izvršili ovaj zadatak.

Svim polaznicima uručeni su Certifikati o uspješno završenom kursu. Sumirajući sveukupne rezultate ostvarene tokom pohađanja kursa, za najbolje polaznike XI klase Osnovnog kursa za razvoj vođa proglašeni su: OR3 Stamenić Aleksandar, OR2 Saračević Jusuf i OR2 Ljubinac Dušan, te su im u ime komandanta 6.pbr brigadira Jovića uručene Pohvale za ostvarene rezultate.

10 FOTO GALERIJA