Vijesti

Posjeta vojnog atašea SAD u BiH 6. pješadijskoj brigadi OS BiH


U posjeti komandama i jedinicama na lokaciji kasarne OS BiH „Kozara“ u Banja Luci, dana 07. novembra 2022. godine, boravili su vojni ataše SAD-a u Bosni i Hercegovini brigadir Eric Adams i zamjenik vojnog atašea major Tim Speace.

Komandant 6. pješadijske brigade, ujedno i komandant kasarne OS BiH „Kozara“ u Banja Luci brigadir Radovan Jović je primio pomenutu delegaciju. Poželivši im dobrodošlicu, kroz informativni brifing upoznao ih je sa zadacima koje je jedinica u proteklom periodu realizovala, zadacima koje trenutno realizuje i aktivnostima planiranim za naredni period.

Brigadir Eric Adams je izrazio zadovoljstvo posjetom ovoj jedinici i zahvalio se na srdačnoj dobrodošlici i prezentovanim informacijama.

Nakon boravka u komandi brigade, delegacija je nastavila posjetu komandi 1. pješadijskog bataljona, gdje ih primio V.D. komandanta bataljona pukovnik Dragan Malić, te upoznao o zadacima i aktivnostima u ovoj jedinici.

Zajedno sa komandantom 6.pbr brigadirom Jovićem, brigadir Adams sa saradnicima posjetio je komandu 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka OS BiH, gdje ih je primio komandant puka brigadir Sreten Milošević. U okviru posjete realizovan je obilazak Kluba i Spomen-sobe Vojske Republike Srpske, te vanjske postavke Muzeja.

10 FOTO GALERIJA