Vijesti

Obilježavanje Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni OS BiH „Kozara“ u Banjaluci


U skladu sa Planom obilježavanja, svečanim postrojavanjem komandi i jedinica OS BiH smještenih u kasarni OS BiH „Kozara“ u Banjaluci, 28. novembra 2022. godine obilježen je 1. Decembar – Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ujedno 17. godišnjica od formiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Pored komandi i jedinica sa ove lokacije svečanom postrojavanju prisustvovali su: predstavnici civilnih institucija, predstavnici EUFOR-a te predstavnici LOT kuća sa područja Banja Luke.

Komandant 6.pbr, i ujedno, komandant kasarne OS BiH „Kozara“ u Banjaluci, brigadir Radovan Jović, svim pripadnicima komandi i jedinica OS BiH smještenih na ovoj lokaciji čestitao je 1. Decembar - Dan OS BiH. U svom obraćanju prisutnima je naglasio aktivnosti i rezultate koje su, komanda i jedinice i pored svih izazova u ovoj godini ostvarili, ističući da su pripadnici iz sastava brigade aktivno učestvovali u realizaciji svim težišnih aktivnosti, koje su Oružane snage BiH u ovoj godini realizovale. Posebno je naglašen značaj uspješno realizovane vježbe OS BiH „Kombinovani napor 22“ i NEL-2 ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije (BGLP) OS BiH.

Kao i svake godine, povodom obilježavanja Dana OS BiH, pročitane su naredbe o dodjeljenim nagradama i pohvalama, pripadnicima komandi i jedinica OS BiH, koji su svojim zalaganjem tokom ove godine ostvarili veoma zapažene rezultate.

Brigadir Radovan Jović, te predstavnici ostalih komandi i jedinica u kasarni „Kozara“ svim nagrađenim i pohvaljenim pripadnicima su uputili čestitke, uz nadu da će u narednom periodu njima kao i ostalim pripadnicima ove stimulativne mjere biti podstrek za ostvarenje još boljih rezultata u radu.

8 FOTO GALERIJA