Vijesti

Inspekcija po Sporazumu o subregionalnoj kontroli naoružanja na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci


U skladu sa Sporazumom o subregionalnoj kontroli naoružanja, 30. marta 2023. godine, na lokaciji razmještaja komande 6.pbr u kasarni „Kozara“ u Banja Luci, inspekcijski tim Republike Slovenije, kojeg predvodi brigadir Verlič Robert, proveo je inspekciju naoružanja koja se provodi u skladu sa odredbama pomenutog sporazuma.

Komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović, primio je Inspekcijski tim u komandi brigade na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci, te im zaželio dobrodošlicu.

U pratnji Inspekcijskog tima R. Slovenije o subregionalnoj kontroli naoružanja u kojem je pored brigadira Verliča boravio i pukovnik Kovačec Drago iz R. Slovenije i narednik Vael Steve iz Luksemburga, ispred OS BiH boravio je prateći tim iz sastava Verifikacijskog centra ZŠ OS BiH kojeg je predvodio brigadir Emsad Čičkušić sa članovima majorom Ljubanić Jakovom i majorom Čehajić Harisom.

Načelnik štaba 6.pbr pukovnik Nikola Ištuk je inspekcijskom timu u skladu sa propisanim procedurama prezentovao informativni brifing, u okviru kojeg je prezentovao informacije te ih upoznao o situaciji shodno predmetu inspekcije.

Vođa inspekcijskog tima iz R. Slovenije brigadir Verlič, izrazio je zadovoljstvo posjetom, te je u svoje i ime tima zahvalio na kooperativnom i profesionalnom pristupu realizaciji predmetne aktivnosti, naglasivši da je informativni brifing bio veoma detaljan, neostavljajući prostor za nejasnoće i nerazumijevanja.

7 FOTO GALERIJA