Vijesti

Realizacija Osnovnog kursa za razvoj vođa u OS BiH u organizaciji 6.pbr OS BiH


U skladu sa Konceptom profesionalnog razvoja podoficira u OS BiH te uspostave procedura za provođenje karijernih kurseva u OS BiH, u kasarni “Kozara” u Banja Luci 6. pješadijska brigada OS BiH je sa XII klasom polaznika realizovala Osnovni kurs za razvoj vođa u OS BiH.

Osnovni kurs za razvoj vođa u OS BiH u organizaciji 6.pbr, realizovan je u periodu od 06. do 31. marta 2023. godine. Pomenuti kurs u ovoj klasi iz sastava 6.pbr uspješno je završilo 33 polaznika, čiji primarni cilj je izgradnja i osposobljenost u vještinama obavljanja dužnosti vođe. Programom obuke obuvaćene su oblasti instruktivne nastave, obuke usmjerene na obavaljanje dužnosti vođe, te realizacija praktičnih vježbi. Pored ispunjavanja uslova definisanih važećim propisima i konkursnim procedurama, polaznici koji uspješno završe ovaj vid edukacije, stiču uslove da apliciraju za prvi podoficirski čin u OS BiH.

U ime komandanta 6.pješadijske brigade brigadira Radovana Jovića i u svoje ime, načelnik štaba 6.pbr pukovnik Nikola Ištuk te predstavnik KoiD-a OS BiH pukovnik Zorinko Stopić su svim polaznicima čestitali na uspješno završenom kursu. U svom obraćanju naglasili su značaj organizacije i realizacije ovakvih kuseva, te izrazili očekivanja da će polaznicima kursa stečene sposobnosti, znanja i vještine biti od koristi u njihovom daljnjem profesionalnom razvoju. Pored navedenog, svim instruktorima iz sastava 6.pbr i instruktorima iz ostalih jedinica OS BiH, čestitali su na profesionalnom odnosu i uspješno realizovanom kursu.

Sumirajući sveukupne rezultate ostvarene tokom pohađanja kursa, za najbolje polaznike XII klase Osnovnog kursa za razvoj vođa u OS BiH u organizaciji 6.pbr proglašeni su: OR-3 Knežić Goran, OR-2 Begović Edin i OR-2 Skalić Lejs, kojima su uručene pohvale za ostvarene rezultate.

17 FOTO GALERIJA