Vijesti

Obuka deklarisane 1.pješadijske čete/1.pb/6.pbr u okviru BGLP OS BiH


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) za 2023. godinu i kvartalnim smjernicama za obuku, u periodu od 01. do 31. marta 2023. godine, na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci, pripadnici deklarisane pješadijske čete/1.pješadijskog bataljona realizovali su obuku u okviru održavajuće obuke jedinica BGLP OS BiH.

Pomenuta obuka je realizovana sa ciljem kondiciranja dostignutog nivoa obučenosti, u izvršavanju kako individualnih tako i kolektivnih zadataka i procjene obučenosti jedinice, da u realnom vremenu i prostoru i u skladu sa NATO referentnim dokumentima, planira i realizuje zadatke iz domena konvencionalnih operacija. Neki od zadataka koji su u okviru pomenute obuke realizovani, odnose se na obuku sa transportnim helikopterima iz sastava brigade ZS i PZO, izvođenje operacija vertikalnog transporta, ukrcavanje, iskrcavanje, osiguranje slijetnog mjesta te medicinska evakuacija.

Ovo je jedna od deklarisanih jedinica po OCC E&F konceptu u sastavu BGLP OS BiH, te je između ostalog i ovaj dio obuke realizovan sa ciljem sveobuhvatnih priprema jedinice za učešće u realizaciji međunarodne vježbe “Trenutni odgovor 23”. U periodu mjeseca maja i juna 2023. godine na GPO Manjača, planirana je realizacija međunarodne vježbe “Trenutni odgovor 23”, u kojoj će učestvovati i pripadnici deklarisanih jedinica iz sastava BGLP OS BiH.

 

8 FOTO GALERIJA