Vijesti

Posjeta Načelnika štaba snaga EUFOR-a u BiH komandi 6.pbr


Načelnik štaba snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, brigadni general Zoltán Somogyi sa timom starješina iz sastava snaga EUFOR-a, 04. aprila 2023. godine, posjetio je Komandu 6.pbr OS BiH u kasarni „Kozara“ u Banja Luci.

Načelnik štaba 6.pbr pukovnik Nikola Ištuk, u komandi 6.pbr u kasarni „Kozara“ u Banja Luci, primio je Načelnika štaba snaga EUFOR-a u BiH brigadnog generala Zoltán Somogya sa saradnicima. U ime komandanta 6.pješadijske brigade i u svoje ime pukovnik Ištuk je brigadnom generalu Zoltán Somogyu zaželio dobrodošlicu u komandu 6.pbr na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banjaluci.

Načelnik štaba 6.pbr pukovnik Nikola Ištuk i pomoćnik za operacije i obuku pukovnik Sead Šehić, su gostima prezentovali informacije o realizovanim zadacima, trenutnim aktivnostima i zadacima planiranim za naredni period. Ovom prilikom naglašena je izuzetno dobra saradnja sa savjetodavnim timom EUFOR-a pri 6.pbr, sa akcentom na zajedničku obuku pripadnika 6.pbr i EUFOR-a realizovanu u 2022. godini te planiranoj obuci u 2023. godini. Još jednom je iskazana zahvalnost na podršci koju komanda snaga EUFOR-a u BiH pruža Oružanim snagama BiH pa tako i 6.pješadijskoj brigadi.

Brigadni general Zoltán Somogy, prije svega zahvalio se na prijemu i prezentovanom informativnom brifingu, naglasivši prije svega da ga posebno raduje činjenica, da je 6.pbr do sada uspješno realizovala sve planirane aktivnosti. Izrazio je nadu da će se i unarednom periodu nastaviti dobra saradnja a posebno na polju obuke i vježbi, te je istakao da će komanda EUFOR-a u BiH u skladu sa svojom misijom i dalje nastaviti pružati podršku OS BiH. 

7 FOTO GALERIJA