Vijesti

Studijska posjeta Visokih studija sigurnosti i odbrane Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ Univerziteta odbrane Republike Srbije kasarni „Kozara“ u Banja Luci


U sklopu Studijskog putovanja polaznika 12. klase Visokih studija sigurnosti i odbrane Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ Univerziteta odbrane Republike Srbije (VSSO ŠNO) dana 21.04.2023. godine realizovana je studijska posjeta komandi 6.pbr i kasarni “Kozara” u Banja Luci, kao i 3.pješadijskom (Republika Srpska) puku.

Polaznike je u komandi 6.pbr primio komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović sa saradnicima, te održao informativni brifing iz domena života i rada 6.pbr. Nakon završenog brifinga komandant 6.pbr je uručio načelniku Visokih studija sigurnosti i odbrane Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ Univerziteta odbrane Republike Srbije prigodan poklon. Nakon završetka posjete 6.pbr polaznici 12. klase VSSO ŠNO posjetili su 3.pješadijski (Republika Srpska) puk gdje ih je primio komandant 3.pješadijskog (Republika Srpska) puka brigadir Sreten Milošević koji je prisutne ukratko upoznao o namjeni, strukturi i aktivnostima 3.pješadijskog (Republika Srpska) puka.

U sklopu posjete polaznici 12. klase VSSO ŠNO imali su prilike da, prema planu posjete, obiđu i druge insitucije i organizacije kao i kulturne i istorijske objekte u Banja Luci.

14 FOTO GALERIJA