Vijesti

Situacijska terenska vježba (STX) 1/1/6.pbr


Pripadnici 1.pješadijske čete 1.pješadijskog bataljona/ 6.pješadijske bigade OS BiH su pripremali i izveli Situacijsku terensku vježbu (STX) čete, u periodu od 24. aprila do 28. aprila 2023. godine na lokaciji Kasarne „Kozara“ Banja Luka i LPO Manjača, koja je planirana godišnjim planom obuke 6.pješadijske brigade.

Situacijskoj terenskoj vježbi (STX) 1 .pješadijske čete prethodila je priprema i izvođenje STX vježba voda u vremenu od 18.aprila do 21.aprila 2023.godine na LPO Manjača.

Ova četa je jedna od deklarisanih jedinica po OCC E&F konceptu iz sastava BGLP OS BiH, a organizovana i sprovedena vježba je u sklopu plana obuke i priprema za realizaciju vježbe „Trenutni odgovor 23“.

Tokom izvođenja vježbe akcenat je bio na temama koje se odnose na izvođenje zadataka u operacijama podrške miru, rad na kontrolnim tačkama, operacije blokade i pretresa, reakcija na IED.

Pripadnike 1.pješadijske čete obišao je vršilac dužnosti komandanta 1.pješadijskog bataljona 6.pbr major Aleksandar Ćosović, gdje je izrazio zadovoljstvo kako teku pripreme za realizaciju vježbe „Trenutni odgovor 23“.

15 FOTO GALERIJA