Vijesti

Predavanje studentima Nezavisnog univerziteta Banja Luka


Pripadnici 1.pješadijskog bataljona/6.pješadijske brigade OS BiH sa studentima Fakulteta za sigurnost i zaštitu „Nezavisnog univerziteta Banja Luka“ su 26.aprila i 10.maja 2023.godine, na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banjoj Luci izveli predavanje po temi „Naoružanje sa nastavom gađanja“.

Cilj predavanja je bio da se studenti upoznaju sa organizacijom jedinice te pješadijskim naoružanjem koje se nalazi na upotrebi u ovoj jedinici.

Vršilac dužnosti komandanta 1.pješadijskog bataljona major Aleksandar Ćosović otvorio je predavanje rječima dobrodošlice te studentima predstavio instruktore koji su prenijeli svoje znanje studentima.

Tokom prezentacije studenti su iskazali veliku zainteresiranost za ovu tematiku. Po završetku predavanja, studenti su izrazili zadovoljstvo iskazanom dobrodošlicom u 1/6.pbr te se zahvalili na prezentovanim informacijama uz nadu da će se i u narednom periodu ovaj vid saradnje nastaviti.

5 FOTO GALERIJA