Vijesti

Izviđački vod 6.pbr OS BiH na međunarodnoj vježbi „Combined Resolve 18“


U skladu sa planom obuke i vježbi za 2023. godinu, u periodu od 22. aprila do 16. maja 2023. godine, pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 6.pbr učestvovali su na međunarodnoj vježbi „Combined Resolve 18“ u Hohenfelsu, SR Njemačka.

Na međunarodnoj vježbi u kojoj su učestvovali predstavnici nekoliko zemalja, OS BiH predstavljali su pripadnici izviđačkog voda iz sastava 6.pbr. U okviru priprema za učešće na pomenutoj vježbi, izviđačka jedinica je realizovala preduputnu obuku te izvršila materijalne i sve druge neophodne pripreme, za uspješno učešće u pomenutoj međunarodnoj vježbi.

Cilj učešća jedinice iz sastava OS BiH na ovoj vježbi je bio da se steknu nova i razmijene postojeća iskustva sa pripadnicima oružanih snaga drugih zemalja članica NATO saveza, kako bi unaprijedili nivo interoperabilnosti snaga i sredstava.

Prema ocjenama komandira jedinice, jedinica je opravdala učešće u pomenutoj vježbi i u potpunosti izvršila sve postavljene zadatke, čime je na dostojan način predstavila OS BiH. 

4 FOTO GALERIJA