Vijesti

Obuka pripadnika OS BiH i pripadnika OS SAD-a prema programu „Vojska-Vojsci“ (M2M) na Glavnom poligonu OS BiH za obuku Manjača


U skladu sa Planom bilateralne vojne saradnje (BVS) u 2023. godini između MO BiH i MO SAD-a, pripadnici 1.pb./6.pbr i ostalih jedinica u sastavu BGLP OS BiH sa pripadnicima OS SAD-a, realizovali su dva događaja iz programa obuke u periodu od 12. do 23. juna 2023. godine, u kasarni “Mika Bosnić” i na Glavnom poligonu za obuku (GPO) Manjača.

U realizaciji obuke učestvovale su jedinice iz sastava BGLP OS BiH jačine pješadijske čete, pripadnici brigade ZS i PZO, jedinice borbene podrške iz sastava KP OS BiH te pripadnici 173. Airborne B-de i 1-19 CAV jedinica OS SAD-a. Pomenuta obuka koja je bila veoma sadržajna, realizovana je kroz dva događaja i to „Planiranje operacija u ekstremnom operativnom okruženju“, sa ciljem i zadacima planiranja taktičke infiltracije i eksfiltracije snaga kopnom i zrakom te medicinska podrška.

 

Realizacijom drugog događaja „Planiranje operacija u urbanom okruženju“, jedinice su imale cilj da kroz razmjenu najboljih praksi, naučenih lekcija, taktika, tehnika i procedura kod planiranja operacija u urbanom okruženju realizuju zadatke planiranja urbanih operacija u skladu s nivoom jedinica koje učestvuju u realizaciji, izvršenju koncepta operacija kroz STX vježbe nivoa voda te medicinska podrška četa/vod u urbanom području kao i marševanje i orjentacija na zemljištu. Kroz realizaciju zadataka u okviru navedenih događaja obuke, evidentan je napredak nivoa obučenosti i interoperabilnosti jedinica OS BiH sa jedinicama iz sastava OS SAD-a.

11 FOTO GALERIJA