Vijesti

Kombinovana zajednička obuka pripadnika OS BiH, pripadnika iz sastava snaga EUFOR-a u BiH i pripadnika MUP USK-a


U skladu sa planom obuke za II kvartal 2023. godinu i smjernicama za obuku, pripadnici 2.pb/6.pbr OS BiH i snaga EUFOR-a u BiH, uz podršku pripadnika brZS i PZO, brTP i Jedinice za podršku MUP USK-a, u periodu od 19. do 22. juna 2023. godine, realizovali su Kombinovanu zajedničku obuku na Lokalnom poligonu za obuku (LPO) u kasarni “Adil Bešić” u Bihaću.

Pomenutoj obuci prehodile su individualne pripreme i koordinacija između pripadnika OS BiH sa predstavnicima snaga EUFOR-a u BiH i predstavnicima MUP-a Unsko-sanskog kantona. U okviru obuke izvršena je prezentacija operativnih sposobnosti OSBiH prema utvrđenom scenariju, sa težištem na potvrđivanju stepena interoperabilnosti snaga i sredstava OS BiH sa pripadnicima snaga EUFOR-a u BiH. Neki od zadataka koji su realizovani u okviru pomenute obuke su: izvođenje složenih operacija u urbanim područjima i u multinacionalnom okruženju sa ciljem zaštite civilnog stanovništva, izvršenje zračnog transporta, pružanje prve pomoći, uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava te borba na urbanim područjima.

Prezentaciji operativnih sposobnosti prisustvovao je ministar odbrane BiH Zukan Helez sa saradnicima. Pored ministra odbrane, pomenutoj prezentaciji vježbe prisustvovali su: komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović, predstavnici komande 6.pbr, predstavnici Komande EUFOR-a u BiH, pridruženi tim EUFOR-a pri 6.pbr, u te predstavnici civilne vlasti i medija sa lokalnog nivoa.

23 FOTO GALERIJA