Vijesti

Primopredaja dužnosti komandanta 2.pb/6.pbr


U kasarni OS BiH “Adil Bešić” u Bihaću, 21. jula 2023. godine, izvršena je primopredaja dužnosti VD komandanta 2.pješadijskog bataljona/6.pbr, između pukovnika Mehe Omeradžića koji je bio VD komandanta 2/6.pbr, a koji odlazi u penziju i majora Saida Velića koji preuzima dužnost VD komandanta navedene jedinice.

U ime komandanta 6.pbr brigadira Radovana Jovića i u svoje ime pukovnik Sead Šehić, u svom obraćanju je zahvalio pukovniku Omeradžiću na profesionalnom i odgovornom vršenju dužnosti, naglasivši najvažnije zadatake i aktivnosti koje je ova jedinica izvršila  te  mu poželio ličnu i  porodičnu sreću i uspjeh u životu.

Majoru Veliću je poželio dobrodošlicu te izrazio  očekivanja  da  će  uz  korektan  i profesionaln odnos u obavljanju komandantske dužnosti jedinica nastaviti sa postizanjem dobrih rezultata.

Pukovnik Omeradžić koji odlazi u penziju, u svom obraćanju je istakao da mu je bilo zadovoljstvo što je imao priliku da komanduje ovom jedinicom, koja se uvijek isticala po dobrim rezultatima kako na polju obuke tako i u izvršavanju ostalih zadataka definisanih misijom jedinice. Svim prisutnim pripadnicima se zahvalio na saradnji te im poželio uspjeh u daljnjem radu.

Major Velić, koji ovu dužnost preuzima sa mjesta Izvršnog oficira u ovoj jedinici se zahvalio na ukazanom povjerenju da bude na čelu ove jedinice, izrazivši očekivanja da će uz profesionalan odnos, zalaganje i podršku kolektiva nastaviti sa postizanjem dobrih rezultata. Pukovniku Omeradžiću je poželio ličnu i porodičnu sreću u životu. Svečanost je okončana potpisivanjem zapisnika o primopredaji dužnosti VD komandanta  2.pb/6.pbr.

7 FOTO GALERIJA