Vijesti

Sastanak delegacije Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa menadžmentom MO i OS BiH


U kasarni Kozara u Banja Luci, dana 25.09.2023. godine, komanda 6. pješadijske brigade je bila domaćin radnog sastanka delegacije Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa menadžmentom MO i OS BiH.

Radnom sastanku su prisustvovali zamjenici NZŠ OS BiH za operacije i za resurse, komandant OK OS BiH sa zamjenicima za operacije i resurse, komandant KP OS BiH sa zamjenicima za operacije i resurse, generalni inspektor u Generalnom inspektoratu MO BiH, komandanti brigada i komandi ranga brigada. Sa druge strane, pored članova delegacije iz sastava Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, sastanku su prisustvovali i parlamentarni vojni povjerenik, te predstavnik Misije OEBS u BiH.

Zamjenik NZŠ za operacije generalmajor Ivica Jerkić je prisutne goste upoznao sa najvažnijim informacijama o stanju u OS BiH, trenutnim aktivnostima, te ciljevima i zadacima koji su postavljeni OS BiH u narednom periodu.

Članovi delegacije Komisije su izrazili spremnost da kao tijelo najvišeg zakonodavnog organa, svojim angažovanjem i inicijativama doprinesu obezbjeđenju boljih uslova za život i rad pripadnika OS BiH. Tokom otvorene diskusije prisutni su se usaglasili da postoji prostor za unapređenje određenih procedura, kao i poboljšanje uslova koje je potrebno obezbijediti da bi OS BiH ispunile svoju zakonom definisanu misiju.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodin Jasmin Imamović se u svoje ime, i u ime članova delegacije Komisije, zahvalio generalmajoru Ivici Jerkiću i svim prisutnima na vrlo sadržajnoj diskusiji i iskazanoj spremnosti da se dođe do konkretnih prijedloga za prevazilaženje uočenih poteškoća.

3 FOTO GALERIJA