Vijesti

Obuka polaznika X klase kandidata za oficire OS BiH roda pješadije


U skladu sa Planom obuke i smjernicama za obuku, 6.pješadijska brigada realizovala je treću fazu specijalističke obuke sa polaznicima X klase kandidata za oficire OS BiH roda pješadije.

Sa ciljem stvaranja uslova za što kvalitetniju realizaciju obuke, komanda 6.pbr je iz sastava 1. pješadijskog bataljona formirala Tim za obuku, koja je u kasarni „Kozara“ u Banja Luci i na GPO Manjača u periodu od 02.10. do 08.12. 2013. godine realizovao treću fazu specijalističke obuke sa 33 polaznika - kandidata za oficire OS BiH roda pješadije.

U ovoj fazi obuke prije svega usmjerenje je bilo na praktičnim zadatcima sa kojima će se kandidati tokom svog rada susretati. Prateći realizaciju ovog ciklusa obuke, tim starješina iz sastava komande brigade je između ostalog zaključio da se radi o veoma kvalitetnim kandidatima, da tim starješina iz sastava 1. pješadijskog batoljona određen za obuku profesionalno, stručno i u skladu sa planom realizuje obuku, te da ova jedinica posjeduje kako materijalne tako i personalne kapacitete i sposobnosti da i u budućnosti realizuje obuku budućih oficira OS BiH roda pješadije.

 

U ovoj fazi obuke sa kandidatima je realizovan metodički dio obuke, a nakon toga i praktično stažiranje u jedinicama nivoa čete u trajanju od 4 sedmice. Značajno je istaći da su kandidati tokom praktičnog dijela obuke bili u ulogama komandira pješadijskih vodova u četama, gdje su imali priliku sagledati sve potrebe i izazove koje ova dužnost donosi. Pored navedenog, kandidati na obuci su realizovali kvalifikacijska bojeva gađanja iz svih vrsta pješadijskog naoružanja osim minobacača, što izuzetno doprinosi njihovom stepenu osposobljenosti i obučenosti.

 

Prilikom završetka ove faze obuke, pukovnik Goran Stokić komandant 1.pb/6.pbr je u svom obaćanju istakao zalaganje i profesionalan odnos starješina bataljona u realizaciji svih postavljenih zadataka te je u ime komandanta 6.pbr brigadira Jovića i u svoje ime kandidatima poželio uspjeh u nastavku obuke.

Prema preliminarnoj analizi o realizovanoj obuci kandidata proizilazi zaključak da je ovo jedna od boljih generacija i da je ova faza obuke vrlo uspješno realizovana. Kandidati na obuci za oficire OS BiH roda pješadije upućuju se na posljednju fazu obuke svog školovanja u CPR Travnik, nakon čega slijedi njihov raspored u jedinice OS BiH.

 

 

9 FOTO GALERIJA