Vijesti

Posjeta delegacije Ureda odbrambenog atašea Ambasade SAD u BiH 6. pješadijskoj brigadi OS BiH


U skladu sa planom posjeta predstavnika Ureda odbrambenog atašea Ambasade SAD u BiH lokacijama OS BiH, 12. decembra 2023. godine, u posjeti Komandi 6.pbr OS BiH u kasarni „Kozara“ u Banjoj Luci, boravili su odbrambeni ataše SAD-a u Bosni i Hercegovini, brigadir Eric Adams i zamjenik odbrambenog atašea pukovnik Tim Speace.

Komandant 6. pješadijske brigade, brigadni general Radovan Jović, izrazio je dobrodošlicu predstavnicima Kancelarije odbrambenog atašea Ambasade SAD u BiH na čelu sa brigadirom Adamsom i zadovoljstvo njihovom posjetom ovoj jedinici u kasarni OS BiH „Kozara“ u Banjoj Luci.

Tokom sastanka razmjenjene su informacije o dosadašnjoj saradnji, realizovanim aktivnostima tokom godine te aktivnostima ove jedinice planiranim za naredni period. Odbrambeni ataše Ambasade SAD u BiH, brigadir Eric Adams je istako zadovoljstvo posjetom ovoj jedinici te se zahvalio se na prezentovanim informacijama i ugodnom prijemu.