Vijesti

Primopredaja dužnosti komandanta 6.pješadijske brigade OS BiH


U skladu sa Odlukom Ministarstva odbrane BiH i odobrenim planom primopredaje, 22. januara 2024. godine u kasarni “Kozara” u Banjoj Luci, uz prisustvo komandanta Operativne komande, generalmajora Radovana Ilića, zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadnog generala Mirzeta Lubenovića i savjetnika ministra odbrane BiH brigadira Muhameda Dautovića, izvršena je zvanična primopredaja dužnosti komandanta 6.pješadijske brigade OS BiH.

Primopredaji dužnosti komandanta 6.pješadijske brigade OS BiH između, prethodnog komandanta brigadnog generala Radovana Jovića i novoimenovanog komandanta brigadira Milorada Krajšumovića, pored komandanta OK OS BiH generalmajora Ilića i brigadnog generala Lubenovića, primopredaji su prisustvovali komandanti i komandiri jedinica, komanda brigade, komandant 6.blp/KL OS BiH, komandant 3.pješadijskog (RS) puka OS BiH te predstavnici Pridruženog tima pri 6.pbr (EAT) iz sastava poljskog kontigenta EUFOR-a u BiH.

 

Brigadni general Radovan Jović, koji odlazi na novu dužnost u OS BiH, pozdravljajući prisutne u svom obraćanju istakao je zadovoljstvo što je imao priliku da skoro šest godina komanduje jednom od najboljih brigada u OS BiH. Brigada koja je sve obaveze i zadatke definisane misijom vrlo uspješno izvršila.

Posebno je izrazio zahvalnost svim pripadnicima brigade koji su pružili ogroman doprinos u sveukupnim rezultatima kolektiva. Na kraju je zahvalio generalmajoru Iliću, komandantu OK OS BiH na nesebičnoj podršci i razumijevanju te je novoimenovanom komandantu poželio sreću i uspjeh na novoj dužnosti.

 

Novoimenovani komandant, 6.pješadijske brigade brigadir Milorad Krajšumović, koji na ovu dužnost dolazi sa dužnosti komandanta brigade ZS i PZO, pozdravljajući sve prisutne, naglasio je da mu je čast i zadovoljstvo, što je imenovan na dužnost komandanta 6.pješadijske brigade.

Sagledavajući sve segmente tokom obilaska komande i jedinica 6.pbr, uz podršku komande, komandanata i komandira potčinjenih jedinica istakao je da ova jedinica ima kapacitete da vrlo uspješno izvrši sve postavljene zadatke. Na kraju se zahvalio brigadnom generalu Joviću, poželjevši mu uspjeh i sreću na novoj dužnosti u OS BiH.

 

Komandant OK OS BiH, generalmajor Radovan Ilić, koji uskoro odlazi u zasluženu penziju i kojeg će na dužnosti zamjeniti brigadni general Mirzet Lubenović, u svom obraćanju izrazio je zahvalnost prethodnom i novoimenovanom komandantu 6.pbr na profesionalnom odnosu i ostvarenim rezultatima u radu.

Naglašavajući rezultate koje je ova brigada pored svih izazova u svom radu postigla i ovjere potpisanih zapisnika o primopredaji dužnosti komandanta 6.pbr, prethodnom i novoimenovanom komandantu poželio je sreću i uspjeh na novim dužnostima u OS BiH.

10 FOTO GALERIJA