Vojni portal

Učešće kasarne „Kozara“ u velikoj jesenoj akciji sadnje drveća na području grada Banjaluka


Povodom 21.marta Svjetskog dana šume, drveća i sadnje, grad Banjaluka je od jeseni 2020. godine otpočela veliku akciju sadnje drveća u mnogim naseljima grada, s ciljem ozelenjavanja grada, stvaranja ugodnijeg ambijenta za život i rad banjalučana, te kreiranja ugodnije slike grada za sve one koji posjećuju grad.

U toj akciji učestvovala je Komanda kasarne, kao i jedinice razmještene u kasarni „Kozara“, a u kojoj se nalaze brojni sadržaji koje posjećuju domaći, ali i strani gosti. Urađen je ogroman dio poslova na uređenju zelenih površina, sječi dotrajalog i sadnji novog ukrasnog, listopadnog i crnogoričnog drveća. Krajnja namjera nam je da uredimo kasarnu i svoj životni prostor, ali i da doprinesemo ljepšoj slici grada Banja Luke u cjelini.

Tokom realizacije ovih aktivnosti dobili smo pomoć od strane sljedećih civilnih subjekata:

-         Poljoprivredni institut Republike Srpske (laboratorijska analiza zemljišta, priprema zemljišta za sadnju trave, sjemenski materijal – parkovska trava, mineralno đubrivo za prihranu, košenje velikih travnatih površina i odvoz istog sa lokacije),

 

-         Poljoprivredna škola Banjaluka (priprema i usitnjavanje zemljišta za ozelenjavanje travnatih površina, mineralno đubrivo za obogaćivanje zemljišta),

-         Grad Banjaluka (donacija sadnica plemenitog bjelogoričnog drveća za sadnju u prostoru muzeja 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka).

-         Šume Srpske – Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj (donacija sadnica plementog bjelogoričnog drveća),

-         Šume Srpske - ŠG Banjaluka (siječa dotrajalog drveća i uklanjanje stabala koja su predstavljala opasnost po lica i objekte u kasarni, donacija oko 400 sadnica crnogoričnog drveća).

Akcija uređenja i ozelenjavanja kasarne „Kozara“ je nastavljena i u 2021. godini. Odmah po stvaranju povoljnih agrometeoroloških uslova, pristupilo se sadnji sadnica crnogoričnog drveća. Rad na poslovima održavanja i ukrašavanja svih zelenih površina kasarne će se nastaviti i tokom proljetnih, ljetnih i jesenjih mjeseci, a sve u cilju stvaranja reprezentativnog i ugodnog ambijenta za uposlene na lokaciji, kao i brojne delegacije i goste koji po različitim osnovama posjećuju našu kasarnu.

18 FOTO GALERIJA