Vojni portal

Stručno predavanje na temu „Destigmatizacija osoba sa psihičkim poteškoćama“

Psiholog Marija Jović, viši stručni saradnik za mentalno zdravlјe i psihosocijalnu asistenciju u Centru za regrutaciju i tranziciju u Tuzli, održala je predavanje na temu „Destigmatizacija osoba sa psihičkim poteškoćama“. Predavanje je održano na lokaciji kasarne „Sinovi Posavine“ u Orašju 15.03.2016. godine, a pripadnici su upoznati kako prepoznati i suočiti se sa stresnom situacijom, ali i uzrocima i posljedicama koje dovode do psihičkih poteškoća.