Vojni portal

Posjeta Visokih studija bezbjednosti i odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije kasarni „Kozara“ u Banja Luci


U sklopu Studijskog putovanja polaznika 10. klase Visokih studija bezbjednosti i odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije (VSBO MO RS) 01.06.2021. godine realizovana je posjeta komandi 6.pbr i kasarni “Kozara” u Banja Luci i 3.pješadijskom (Republika Srpska) puku.

Polaznike je u komandi 6.pbr primio komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović sa saradnicima, te održao informativni brifing iz života i rada 6.pbr. Nakon završenog brifinga komandant 6.pbr je uručio načelniku Visokih studija bezbjednosti i odbrane prigodan poklon. Nakon završetka posjete 6.pbr polaznici 10.generacije VSBO MO RS posjetili su 3.pješadijski (Republika Srpska) puk gdje ih je primio komandant 3.pješadijskog (Republika Srpska) puka brigadir Milorad Krajšumović koji je prisutne ukratko upoznao o namjeni, strukturi i aktivnostima puka.

U sklopu posjete polaznici 10.klase VSBO MO RS imali su prilike da, prema planu posjete, obiđu i druge insitucije i organizacije kao i kulturne i historijske objekte u Banja Luci.

7 FOTO GALERIJA