U fokusu

U kasarni “Rajlovac” izvršen prijem zaštitnih vizira za deminiranje koje je donirala Vlada SAD


Na lokaciji kasarne OS BiH “Rajlovac“ 26.08.2020. godine izvršen je prijem 180 komada deminerskih zaštitnih vizira. Vizire su u ime Ambasade SAD-a uručili predstavnik ambasade gospodin Salman Khan i pomoćnik Vojnog atašea SAD u BiH major Joshua Magnusson.

Zaštitne vizire su preuzeli pripadnici Deminerskog bataljona brTP, a samoj aktivnosti ispred ZŠ OS BiH prisustvovao je brigadir Hidajet Karasalihović, ispred OK OS BiH pukovnik Dževad Zenunović, te ispred  brTP brigadir Milorad Krajšumović.

Preuzeta su zaštitna sredstva  za deminiranje u vidu donacije, koja je donirala Vlada SAD. Ista će pomoći u kvalitetnijoj zaštiti izvršioca u procesu deminiranja. Deminerski viziri su akreditovani od strane BH MAC-a, te se isti mogu odmah koristiti u procesu deminiranja na deminerskim radilištima. Deminerski bataljon brTP OS BiH će preuzimanjem ovih vizira nastaviti sa procesom deminiranja punim kapacitetom, sa 34 manuelna tima. Što znači da preuzimanjem vizira možemo opremiti 18 manuelnih  timova.

Ovim putem se zahvaljujemo Ambasadi SAD-a na donaciji, te se radujemo daljoj uspješnoj saradnji.

5 FOTO GALERIJA