U fokusu

Obuka pripadnika Brigade taktičke podrške “Pomoć civilnim vlastima u odbrani od poplava”


Brigada taktičke podrške, u organizaciji Inžinjerijskog bataljona, realizuje obuku na temu “Pomoć civilnim vlastima u odbrani od poplava” na lokalnom poligonu za obuku “Bukova Greda” Orašje, u periodu 01.08. do 26.08.2016. godine.

Obuka se realizuje u skladu sa Godišnjim planom obuke OK OS BiH sa pripadnicima Brigade taktičke podrške, 4. pješadijske brigade, 5. pješadijske brigade i 6. pješadijske brigade, kroz četiri sedmice. Pješadijskim brigadama OS BiH na obuci će se pridružiti i pripadnici Ministarstva sigurnosti BiH.

 

U prvoj sedmici, 01.08. do 05.08.2016. godine, uspješno je realizovana obuka na mirnim vodama sa pripadnicima Brigade taktičke podrške. Polaznici obuke su prvi dan prošli kroz teoretski dio koji je obuhvatao teme: karakteristike vodenih prepreka, signali pri plovidbi, sredstva i oprema za savlađivanje vodenih prepreka, dok se naredna četiri dana uspješno realizovala praktična obuka na desantnim čamcima: plovidba čamcima na tri načina (vučom, tiskanjem, veslanjem), plovidba čamcima sa vanbrodskim motorom, transport unesrećenih, dotur hrane i vode za unesrećene, dotur lijekova i sanitetskog materijala, rad službe za spašavanje prilikom izvođenja radnji na vodi i dr.

 

Svjesni uzroka i posljedica poplava koje su 2014. godine zadesile našu zemlju, kao i nemjerljivog doprinosa Oružanih snaga BiH tokom istih, cilj ove i ovakvih obuka je održanje i podizanje na viši nivo obučenosti, spremnosti i iskustva profesionalnih vojnih lica kako bi u svakom momentu bili spremni pomoći civilnim vlastima i stanovništvu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.