Vijesti

Realizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kasarni „Rajlovac OS BiH“


Pripadnici jedinica OS BiH koje su locirane u kasarni „Rajlovac“, 18.04.2019. godine, učestvovali su u akciji dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Brigade taktičke podrške u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicine Federacije Bosne i Hercegovine

Brigada taktičke podrške je u koordinaciji sa 8. bataljonom logističke podrške/Komande logistike OS BiH u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, 18.04.2019. godine, na lokaciji kasarne “Rajlovac”, realizovala akciju dobrovoljnog darivanja krvi u kojoj je prikupljeno ukupno 54 doze ove dragocjene tečnosti.

Kao i do sada, i ovaj put su pripadnici OS BiH iskazali samosvjesnost da ovu dragocjenu tečnost nije moguće proizvesti na umjetni način, te da je jedini izvor ovoga lijeka čovjek – dobrovoljni darivalac krvi i svjesni te činjenice i ovaj put su pripadnici OS BiH pokazali svoju humanost.

Osiguranje krvi za povrijeđene i oboljele je više nego dobar motiv za nastavak saradnje OS BiH sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i vrata kasarne „Rajlovac“ će i u budućnosti biti otvorena za ovakve i slične aktivnosti u svrhu pomoći civilnom stanovništvu Bosne i Hercegovine.

6 FOTO GALERIJA