Vijesti

Kvartalni brifing po obuci inžinjerijskog bataljona


U inžinjerijskom bataljonu 17.04.209. godine održan je brifing po obuci za prvi kvartal tekuće godine uz prisustvo načelnika štaba brTP pukovnika Borisa Listeša, oficira za obuku majora Ramiza Kahrimana i glavnog narednika brTP zastavnika Emina Derviševića.

Na ovom brifingu su prezentovani prioriteti obuke u tekućem i narednom periodu. Najveći prioritet je svakako obuka deklarisanog voda inžinjerije koja se izvodi u sklopu priprema za naredno ocjenjivanje po SEL-1 u septembru ove godine. Pored toga, u narednom periodu izvodit će se se i obuka građevinskog odjeljenja sa NG Merilend, te obuka u “Pružanju pomoću civ. vlastima u gašenju požara”.

Nabrojanje su dobre strane obuke kao i glavni nedostaci koji bi trebalo da budu uklonjeni u narednom kvartalu. U periodu od 04.02. - 15.03.2019. godine je izvedena zajednička obuka vojnika uz prisustvo svih potčinjenih jedinica inžinjerijskog bataljona sa deklarisanim vodom. Ovu obuku je završilo ukupno 76 vojnika. Obuka vojnika se također izvodi i kroz angažovanje bataljona kako prilikom pomoći civilnim vlastima, tako i angažovanjem za potrebe OS BiH na samom terenu. To predstavlja još jedan način kako da se dodatno iskoriste dati resursi. Jedan od problema sa kojima se suočava ova jedinica po pitanju obuke je upražnjenost formacijskih mjesta za vojnike i sredstva za rodovsku obuku, kako vojnika, tako i starješina. Pukovnik Listeš je sa svoje strane iznio pohvale na račun pripadnika bataljona zbog predanosti i odnosu prema postavljenm zadacima, što se itekako vidi i osjeti, a sa tim mišljenjem su se složili i ostali članovi tima iz brTP.

Na kraju ovoj jedinici je ostalo da se nadograđuje i unapeđuje u svakom pogledu, što uveliko zavisi i od sljedujućih resursa, na što su predstavnici brTP obećali obratiti pažnju u budućnosti. Ova jedinica ima velike potencijale koji se mogu iskoristiti, kako za potrebe OS BiH, tako i za pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda i ostalih situacija za koje se ukaže potreba.

3 FOTO GALERIJA