Vijesti

Oklopni bataljon Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvršio obuku na vodi


Pripadnici oklopnog bataljona Brigade taktičke podrške su 9. i 10. septembra 2020. godine realizovali obuku na vodi na lokalnom području obuke (LPO) Dubrave, u cilju obuke personala za pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju poplava.

Obuka na vodi je uključivala sljedeće teme: priprema čamaca za upotrebu, mjere sigurnosti za posadu čamca, mjesto članova posade u čamcu, rad posade te postupke posade u vanrednim situacijama na vodi. Obuka je bila izazovna i zanimljiva za učesnike što su oni pokazali visokom željom za usvajanjem znanja i praktičnim radom. Obuka na vodi se realizuje svake godine u skladu sa Godišnjim planom obuke komande Brigade taktičke podrške. Ove godine, zbog pandemija COVID-19, obuka na vodi se nije mogla realizovati u planiranom terminu. Koristeći kapacitete LPO Dubrave, oklopni bataljon je ove godine obuku realizovao sa personalom iz sastava mehanizovane čete uz poštivanje mjera zaštite i prevencije od COVID-19.

1 FOTO GALERIJA