Vijesti

Nastavljena uspješna saradnja Oružanih snaga BiH i Nacionalne garde savezne države Maryland


Nastavljena je uspješna saradnja Oružanih snaga BiH i Nacionalne garde države Maryland kroz realizaciju događaja „Health Force Protection” (FHP) od 14.09 do 18.09.2020 godine, gdje su putem video linka učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, SAD-a i Njemačke.

Ovom događaju su putem video linka prisustvovali predstavnici američke vojske i Nacionalne garde Maryland, predstavnici  EUCOM-a iz Njemačke, predstavnik ODC-a u Bosni i Hercegovini, predstavnik ZŠ OS BiH, predstavnik komande logistike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,  major Mirzet Škulj  ispred komande brTP te kapetan Jasmin Ramić ispred KP OS BiH.

Fokus događaja je na zdravstvenoj zaštiti snaga u incidentima u kojima su uključene opasne materije (HAZMAT). Tokom događaja prezentovana je struktura kao i mogućnosti FHP OS BiH i američkih partnera te je analizirana i studija slučaja „Uborak“ – odlagalište otpada kod Mostara. Također, raspravljano je i o mogućnostima zajedničke praktične vježbe na lokaciji „Uborak“ čim to okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 dozvole.

Naglašena je potreba nastavka i unapređenja svih oblika saradnje između Oružanih snaga BiH, Nacionalne garde Maryland i civilinih institucija kroz zajedničke obuke i vježbe, te je izraženo uvjerenje da će SAD i dalje predano raditi na jačanju kapaciteta i sposobnosti Oružanih snaga BiH.

1 FOTO GALERIJA