Vijesti

Svečano otvaranje i početak ,,Osnovnog kursa za razvoj vođa” u kasarni OS BiH ,,Rajlovac” u Rajlovcu


Komandant Brigade taktičke podrške brigadir Mirzet Lubenović 05.10.2020. godine svečano je otvorio Osnovni kurs za razvoj vođa.

U Brigadi taktičke podrške OS BiH svake godine realizuje se Osnovni kurs za razvoj vođa u skladu sa smjernicama OK OS BiH i komande brTP.

Pripadnici OS BiH imaju priliku da se obučavaju  i osposobe za izvršenje dužnosti vođe tima. Obuka će se  realizovati  u kasarni “Rajlovac” u Rajlovcu u periodu od 05.10. do 05.11.2020. godine. Kurs će se održavati uz primjenu svih propisanih i naređenih mjera od strane MO OS BiH i komande brTP zbog trajnja pandemije COVID-19.

Obuka je organizovana i koordinirana. Realizaciju obuke i testiranja vrše predavači i instruktori brTP uz asistenciju pripadnika 8.blp i bataljona zračnih snaga u Rajlovcu.  U toku obuke svi polaznici će pored teorijske nastave proći i praktičnu obuku iz osnova vojnog vođenja, kao i održavanja, a najznačajnije kondiciono marševanje i situacijsku terensku vježbu ,,STX”.  Svi polaznici kursa prođu nekoliko vrsta testova i testiranja koju sprovedu instruktori i izvođači nastave. Završno testiranje izvršit će pripadnici KOiD-a OS BiH. Polaznici kursa koji  učestvju  u obuci, uspješno savladaju obuku i polože sve testove stiču  i preduslov da se prijave na interni konkurs za podoficire u OS BiH. Na današnjem svečanom otvaranju Osnovnog kursa razvoja vođa  prisustvovali su komandant brTP brigadir Mirzet Lubenović, te pripadnici komande brTP i polaznici kursa.

Komandant brTP brigadir Mirzet Lubenović je svim polaznicima kursa zaželio uspješan rad, da se uspješno realizuju svi planirani sadržaji obuke, uz poštivanje propisanih mjera COVID-19. Na kraju je naglašena važnost daljnjeg usavršavanja svih pripadnika u OS BiH.

3 FOTO GALERIJA